જય હો અમદાવાદી …

એક છોકરો અમદાવાદ માં છોકરી જોવા આયો.

છોકરા ને છોકરી ગમી ગયી એટલે છોકરાએ પૂછ્યું કે તારા બાપની હેસિયત કાર દેવાની છે?

છોકરી એ જવાબ આપ્યો મારા બાપની હેસિયત તો પ્લેન દેવાની છે પણ તારા બાપની હેસિયત એરપોર્ટ બનાવાની છે?

અમદાવાદ ના છોકરાઓ તો શેર છે પણ છોકરીઓ તો શવાશેર છે …
જય હો અમદાવાદી ..

Advertisements
  • DHAVAL KUMAR
  • February 25th, 2013

  NICE

  • kinjal gajjar
  • March 22nd, 2013

  nise yar wow.

 1. jay ho amdavadi very nice

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: