સુવિચાર

જ્યારથી “પરીક્ષાની જિંદગી” પૂરી થઇ છે,
ત્યારથી “જિંદગીની પરીક્ષાઓ” શરુ થઇ છે.

-અજ્ઞાત

Advertisements
  • Narendrasinh
  • June 4th, 2012

  તપનભાઈ, ઘણુ જ સરસ લખો છો. આવી રીતે જ મેસેજ મોકલતા રહેશો તો આભારી થઈશ.
  નરેન્દ્ર્સિંહ

  • Nilesh
  • June 18th, 2012

  hi tapan patel

  • MAYUR PATEL
  • June 21st, 2012

  HA TAPAN BHAI TAME AA BAHU J SARAS KAM KARI RAHYA CHO
  APNI MATRUBHASHQA E J APNA MATE BADHU 6
  GOD BLESS U

  • haresh parekh
  • July 7th, 2012

  good sms

 1. ashif siddi
  july 8th 2012
  vah tapn bhai vah tmaro jvab nthi

  • vishnubhai patel
  • August 1st, 2012

  ૐ નમ:શિવાય ! ૐ નમ:શિવાય ! ૐ નમ:શિવાય ! ૐ નમ:શિવાય ! ૐ નમ:શિવાય ! ૐ નમ:શિવાય !

  • dhara vaishnav
  • August 15th, 2012

  Face book

  • shaileshvasava
  • September 3rd, 2012

  Thank you tapanbhai.

  • shaileshvasava
  • September 3rd, 2012

  Khub saras tapanbhai.

 2. motama moti kala etle jivan jivavani kala.

 3. ખુબ સુંદર વિચાર છે.

 4. jay dwarka dhis

  • alpesh kumar
  • November 4th, 2012

  msg mokl jo..

  • Patel
  • February 16th, 2013

  Tapan bhai tamara msg mara ma avta nathi to msg moklo plz

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: