પ્રેમનો અનુભવ…

તમને જોઇને પ્રેમ કરવાનું મન થાય છે
એકવાર તમને મળવાનું મન થાય છે
આજસુધી જેનો કર્યો નથી અનુભવ
તારી સાથે પ્રેમનો અનુભવ કરવાનું મન થાય છે.

-તપન પટેલ “રવિ” (19.05.2012)

Advertisements
  • Hiren
  • May 19th, 2012

  Good…

  • jamilbanglawala
  • May 22nd, 2012

  NICE

 1. Very Very Nice.

  • Bhavik
  • July 20th, 2012

  Very Nice and true

 2. nice

 3. very nice♥♥♥

 4. Virhni Vedanana Simada Nathi Hota
  Pyar Ne Pakavvana Nibhada Nathi Hota
  AA Duniya Kem Nathi Samjati
  Ke Dil Bare 6e Tya Dhumada Nathi Hota.

  • Rajni..rajan
  • December 23rd, 2012

  સરસ

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: