તારી ઍક યાદ…

તારી ઍક યાદ જાણે ઘાયલ બની ગઈ,
પ્રેમથી પીધેલી ઘુંટ જાણે શરાબ બની ગઈ.
મોજાઓ ઉછળવાનુ ભૂલી ગયા,
ને જાણે સાગરની મસ્તી પણ ઓટ બની ગઈ.

કોરા કાગળમાં કઈક આમ લખુ છું,
મોગરાના તેજને પણ શ્યામ લખુ છું,
ઉડી ન જાય સુવાસ તારી,
ઍટલે બંધ ઍકાન્તમાં પણ નામ લખુ છું

ઍક ઇલજામ માથે પડ્યો આવતા જતા હુ સૌને નડ્યો,
બસ અમસ્તુજ ચુંટ્યુ ફૂલ ને જાણે હૂ વસંત ને નડ્યો.

– ઍમ.બારિયા

 1. bhot khub…..
  bandh ekant ma pan nam……….

  • chetan patel
  • November 4th, 2011

  vah bhai vah…tamaru lakhan mane khub game 6..send karta rahejo …

  • giren
  • November 13th, 2011

  soni

  • hi
  • December 3rd, 2011

  hi

 2. hiiiiiiiiiiiiiiiiii

  • vagadiya dharmesh
  • January 21st, 2012

  wah

  • jayen
  • February 16th, 2012

  Khub saras.moj padi gai ……….

  • sumit kava
  • April 6th, 2012

  Nice man

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: