એ છોકરી…

એ છોકરી કેટલી પ્યારી હતી,
જેને મેં આંખ મારી હતી,
એ સેન્ડલ પણ કેટલી ભારે હતી,
જે તેને મારા માથા પર મારી હતી.
Advertisements
    • sagar
    • December 29th, 2011

    kathiyavadi

  1. એ છોકરી કેટલી પ્યારી હતી, જેને મેં આંખ મારી હતી, એ સેન્ડલ પણ કેટલી ભારે હતી, જે તેને મારા માથા પર મારી હતી

  2. ઓહ તો તમે સેન્ડલનો પણ સ્વાદ ચાખી લીધો? કેવો હતો એતો કહો……………..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: