સુવિચાર

આપણી વધુ પડતી અપેક્ષાઓ જ આપણને વધુ દુખી કરે છે.

-તપન પટેલ “રવિ” (૦૯/૦૭/૨૦૧૧)

Advertisements
  • manish darji
  • ઓગસ્ટ 22nd, 2011

  fine

 1. hu tari Sthe Shu

 2. આપણી વધુ પડતી અપેક્ષાઓ જ આપણને વધુ દુખી કરે છે.

 3. ઘણાં સારા વિચારો છે.

 4. મને પસંદ છે

 1. No trackbacks yet.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: