બાપુ અને ફેસબુક…

એક બાપુની પત્ની મરી ગઈ.
તેનો એક મિત્ર બાપુને શાંત કરી રહ્યો હતો.
મિત્ર:- કઈ જોઈએ છે તારે?
બાપુ:- જલ્દીથી લેપટોપ લઇ આવ.
મિત્ર :- કેમ?
બાપુ:- ફેસબુકમાં સ્ટેટ્સ ચેન્જ કરીને ‘સિંગલ’ કરવું છે.

Advertisements
 1. વાહ ! બાપુ કેવું પડ !

 2. ગમે તેમ થાય બાપુ ફેસબુક અપડેટ કરવાનું ભુલે નહીં.

  • kathan patel
  • May 5th, 2011

  બાપુ એટલે બાપુ………..!!!!

  • Jalpa b. gondalia”ZRMR”
  • May 6th, 2011

  apna msj roj mle khub mja ave ne aturta thi roj rah jov 6u..
  6 lagni nu vadl,,pn,vhal no vrsad na vrse “zrmr”
  a shu?????????????

  • vipul shah
  • May 7th, 2011

  are bapu nahi atyare badha bapu j thayi gaya che savar pade etle brush karta pahela fasebook update karshe

  • સાચી વાત છે…
   મારા જેવા સવારે ઉઠે તેવા પેલા નેટ ચાલુ કરે છે.

  • dharmesh
  • May 28th, 2011

  bapu to kara 6e ho

  • HITESHI
  • August 1st, 2011

  jite raho bapu……………….

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: