પ્રેમની વર્ષા…

પ્રેમની વર્ષા વરસતી હોય મદભર,
ભીંજાતા હોય તન-બદન,
હોઠ સાથે હોઠ જો ભીંસાય તો,
થઇ જાય પછી ગુલાબી ગગન.

-પ્રેમપત્રોની શાયરીમાંથી…

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: