ખુરશીની માથાકૂટ…

બાપુએ દુકાનવાળાને કહ્યું :- કેવી ખુરશીઓ બનાવો છો? બે દિવસ પણ ન ચાલી !

દુકાનવાળો :- “ભાઈ ખુરશી ચાલવા માટે નહિ બેસવા માટે હોય છે !”

Advertisements
 1. 🙂 🙂 🙂
  બિચારા બાપુ…પણ ભાઇ આ તો બાપુ કહેવાય….
  ‘એમનો ગુસ્સો જાય એટલે કોઇનું ન સાંભળે’
  પેલો દુકાનવાળો જીવે છે ને?(મજાક) 😆

 2. શ્રી તપનભાઇ,

  ખુરશી બેસવા માટે હોય છે અને સામે વાળા ને મારવા ને

  તોડવા પણ હોય છે…….વાહ ભાઈ ….વાહ

 3. બાપુની વાત સાચી છે !!! (જો કે અહીં ’ચાલવું’ને ટકવાનાં અર્થમાં લેવું !)
  બંધારણ મુજબ તો દુકાનદારે પાંચ વર્ષની ગેરંટી આપવી જોઇએ 🙂
  (બશર્તે, બેસનારો ખુરશી રેઢી મુકે નહીં !!!) હા,,,હા,,હા ! મજા આવી. આભાર.

  • sanju
  • April 21st, 2011

  bapu na bar vagi gaya

 4. આ કેવા બાપુ છે .. ?

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: