દિલ જીતીને દિલબર…

દિલ જીતીને દિલબર બનાવી લીધો મને,
છેલ્લા સ્વાસ સુધી સાથ નિભાવજો,
સુખ-દુઃખમાં સાથ આપશું તમને,
હંમેશા પ્યારથી અમને બોલાવજો.

-પ્રેમપત્રોની શાયરીમાંથી…

Advertisements
  1. દિલબર બન્યા છો પ્રેમ થી સાથ સદા નીભાવજો,
    આવાજ દેજો સ્નેહ થી દોડી સદા અમે આવશું
    SIMA DAVE

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: