ડોક્ટરની સલાહ…(પતિ v/s પત્ની જોક્સ)

ચમનલાલ :- યાર ડોકટરે મારી આંખોની રોશની માટે લીલા ઝાડ જોવાનું કહ્યું છે. પણ અમારી કોલોનીમાં તો દૂર-દૂર સુધી ઝાડ નથી !

મગનલાલ :- એમાં ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, ભાભીને ચાર-પાંચ લીલી સાડી ખરીદીને આપી દે.

ચમનલાલ :- ‘પણ ડોકટરે મને ઝાડ જોવાનું કહ્યું છે પહાડ જોવાનું નહિ !’

 1. શું શોટ માર્યો છે બોસ….

  • JAYDEEP
  • April 6th, 2011

  I LIKES YOUR SMS

  • Hardik Patel
  • April 6th, 2011

  Very Nice Tapan Bhai
  Ha Ha Ha Ha

 2. HAHAHAHAHAHA

  • katha patel
  • April 6th, 2011

  યે મારા હે ૬કા…….

  • mayank khichadia
  • April 7th, 2011

  Mera Ghoda Nila Gas Hi Khata Hai par Yaha Suka gas Hi Hai ?
  Use Nila GOGGALS Pahenavo.

  • chandravadan
  • April 8th, 2011

  Ava SMS Joke Maate Doctor Pan LACHAR Bani Jaay.
  Gamto !
  DR. CHANDRABADAN MISTRY
  http://www.chandrapukar.wordpress.com
  Have Padharjo Chandrapukar Par

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: