ક્યારેક…

ક્યારેક તું યાદ બની ને સામે આવી જાય છે
ક્યારેક અદર્શય બની ને મને મળી જાય છે
કેમ કરી ને ભુલાવું તને મારા જીવન માંથી
જયારે પણ કોશિશ કરું છું તું આત્મસાત થઈ જાય છે

-ફેસબૂકમાંથી…

 1. વાહ કયા બાત હે!!!!!

  • yogesh
  • April 5th, 2011

  waah! like it

  • Pankita
  • August 16th, 2011

  wwwahhhhhhhhhhhhhhh……..su vaat 6 majjjaaaaaaaaaaaaa avi gai

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: