જો હવે માગ્યું તો થપ્પડ ખાઇશ….

ચિંટુ : ‘મમ્મી, મને એક ગ્લાસ પાણી આપ ને.’
મા : ‘જાતે લઇ લે.’
ચિંટુ : ‘પ્લીઝ આપ ને.’
મા : ‘જો હવે માગ્યું તો થપ્પડ ખાઇશ.’
ચિંટુ : ‘જ્યારે થપ્પડ મારવા આવે ત્યારે પાણી લેતી આવજે !’

Advertisements
  1. બિચારી મમ્મી…

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: