વર્લ્ડકપ-૨૦૧૧ જોક્સ…

પોન્ટિંગ તેની પત્નીને:- મારા માટે ‘ચા’ લાવ તો…
પત્નીએ રકાબીમાં ચા આપી.
પોન્ટિંગ(ગુસ્સામાં):- કપ માં આપને.
પત્ની:- હવે તો વર્લ્ડ ‘કપ’ માંથી ફેકાઈ ગયા. હવે રકાબીમાં ચા પીવાની ટેવ પાડો.

 1. સખત શોટ 🙂

  • Hardik Patel
  • March 28th, 2011

  Very Nice Tapan bhai Have Koi New Joks Lavo Pakistan Mate Kem K Word Cup Ma India Vs Pakistan Ma India Jeeee Win Che ……..

  • હું પણ પ્રાર્થના કરું કે ઇન્ડિયા પાકિસ્તાનને હરાવી ફાઈનલ પણ જીતે.

 2. Good 🙂

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: