શું તમને કવિતા એટલી ગમી ગઈ…?

કવિ સંમેલનમાં એક કવિ કવિતા વાંચી રહ્યો હતો.

શ્રોતાઓએ એને આખી રાત કવિતા વાંચવાની વિનંતી કરી.

કવિએ શ્રોતાઓને પૂછ્યું : ‘શું તમને કવિતા એટલી ગમી ગઈ?’

શ્રોતા : ‘ના આજે અમારા મોહલ્લાનો ચોકીદાર રજા પર ગયો છે !

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: