છોકરાઓ આગળ કે છોકરીઓ?

ટીચર :- ‘વર્તમાનમાં છોકરાઓ આગળ છે કે છોકરીઓ?’
પપ્પુ :- ‘છોકરીઓ.’
ટીચર :- કેવી રીતે?
પપ્પુ :- “કારણ કે છોકરીઓ આગળ રહે છે તો જ છોકરા એની પાછળ ચાલે છે.”

Advertisements
  1. વાત તો ખરી હો તપનભાઇ… 😉

  2. very nice………

  1. No trackbacks yet.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: