સુવિચાર

પોતાને પ્રતિકૂળ અને દુ:ખદાયક લાગે તેવો વ્યવહાર બીજા સાથે પણ ન કરો.

-મહાભારત

Advertisements
    • bgujju
    • February 27th, 2011

    True you got what u give

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: