બેટો બાપ પર ગયો છે…

માં- બેટા સફરજન ખાવું છે.
પુત્ર- ના
માં- બેટા કેરી ખાવી છે.
પુત્ર- ના
માં- બેટા નારંગી ખાવી છે.
પુત્ર- ના
માં- એકદમ તારા બાપા પર ગયો છે “ચપ્પલ જ ખાઇશ”.

Advertisements
 1. સરસ ,
  જે વાવ્યું હોય એજ લાણાય , મારા ભાઈ

  • dhufari
  • February 21st, 2011

  ્ભાઇ રપન

  જુની કહ્રેવત ખોટી નથી બાપ તેવા બેટા અને વડ તેવા ટેટા
  અસ્તુ

  • Tapan Bhai
  • February 21st, 2011

  ” Baap Eva beta Ane vad Eva teta ” Khari vaat ne tapan bhai

 2. What a joke Tapanbhai 🙂

  • vyas jay
  • February 21st, 2011

  hiiii

  • dinesh vakil
  • February 23rd, 2011

  BETA TANE TO..
  BHOY JALEBI NE CHUNTIYA CHRAMUJ CHALSSE EVU LAGE CHE..
  TARA BAAP MATE CHAPPAL PURATI HATI..

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: