દિલની વાત…

જીભના ટેરવે આવીને અટવાય છે શબ્દો,
તમારા વગર જુઓ કેવા કરમાય છે શબ્દો,
હું વાત કહેવા આવું છું, દિલને તમને,
હું શરમાઉ છું તો જુઓ શરમાય છે શબ્દો.

-પ્રેમપત્રોની શાયરીમાંથી…

Advertisements
  1. please continue…congratulations

    http://www.shreenathjibhakti.org/gaushala.htm

    please also visit this web page

    dr sudhirm shah na vandan

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: