તમારા વગરનું જીવન…

શક્ય નથી હવે તો એક શ્વાસ પણ,
તમારા વગરનું જીવન તો લાશ છે,
મારું સ્વર્ગ તો છે તમારા કદમોમાં,
મારી સમગ્ર દુનિયા તમારો બાહુપાશ છે.

-પ્રેમપત્રોની શાયરીમાંથી…

Advertisements
  1. લગ્ન પહેલો ઝુલ્ફો નીચે જીવવા માંગે છે
    લગ્ન પછી જો દાળમાં વાળ આવે તો બુમો પાડે

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: