હું એકલો જ ગધેડો…

ચિન્ટુ- પપ્પા મારે ચશ્માં બનાવડાવવા છે.
પપ્પા- કોણા માટે?
ચિન્ટુ- મારા સ્કુલના શિક્ષક માટે.
પપ્પા- કેમ?
ચિન્ટુ- કેમ કે આખા વર્ગમાં તેમણે હું એકલો જ ગધેડો દેખાઉં છું.

Advertisements
  1. ભાઈ શ્રી તપન,

    ખુબ જ સરસ હો…બહુ મઝા આવી ગઈ .

  2. Dear Tapan Bhai,

    Your message and gujarati jokes are very good. I like your sms and gujarati jokessss

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: