સર્વસ્વ સોંપી દીધું તને…

કેમ કરીને જોઉં હવે, હું વધુ રાહ હવે,
ખટકી રહી છે ફાંસની જેમ ચાહ હવે,
મેં તો સર્વસ્વ સોંપી દીધું તને,
તું જ આપ મને જીવવાની સલાહ હવે.

-પ્રેમપત્રોની શાયરીમાંથી…

Advertisements
  1. સરસ
    બધું સોપી દઈ ,
    કાકા , મટી, ભત્રી જા નહી બનવું

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: