તમારા પ્રેમમાં…

સાવ સહેલું છે તમે પણ એ રીતે ભૂલી શકો,
કે તમારા પ્રેમમાં મેં તો ભુલાવ્યો છે મને,
હોત દરિયો તો હું તરવાનીય તક પામી શકત ,
શું કરું કે ઝાંઝવાઓ એજ ડુબાવ્યો છે મને.

-પ્રેમપત્રોની શાયરીમાંથી…

Advertisements
  1. સરસ
    સબધો મો સ્વપ્નો ,સાથે , જીવવું મુસ્કેલ છે

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: