૨૦૧૧ નો જોરદાર જોક્સ…

ફોનની રીંગ વાગી ટ્રીંગ…ટ્રીંગ…
ફોન ઉપાડ્યો…

પ્રથમ- હેલ્લો પ્રકાશ છે.
બીજો- નથી
પ્રથમ- ના હોય તો દીવો કર પ્રકાશ આવી જશે.

Advertisements
 1. સરસ ,
  વાદુમો . આગળ ,
  ફોનની રીંગ વાગી , ટ્રીંગ ,,,, ટ્રીંગ ,,,,
  ફોન , ઉપાડ્યો ,
  ક્યોથી બોલો છો .
  સામે જવાબ આવ્યો.. …………. મોઢેથી ….

  • Hardik
  • January 29th, 2011

  Very Very Nice joks
  Tapan Bhai ……..

  • Desai Dhaval
  • January 29th, 2011

  આપકો ભૂલા દેના મેરા અંદાઝ નહી
  આપકો નઝર-અંદાઝ કરના મેરે જઝબાત નહી
  દોસ્તી હમસે કરકે દેખો યાર
  ફિર કોઈ રુલા દે યે કિસી કી ઔકાત નહી

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: