૨૦૧૧ નો જોરદાર જોક્સ…

ફોનની રીંગ વાગી ટ્રીંગ…ટ્રીંગ…
ફોન ઉપાડ્યો…

પ્રથમ- હેલ્લો પ્રકાશ છે.
બીજો- નથી
પ્રથમ- ના હોય તો દીવો કર પ્રકાશ આવી જશે.

Advertisements
 1. સરસ ,
  વાદુમો . આગળ ,
  ફોનની રીંગ વાગી , ટ્રીંગ ,,,, ટ્રીંગ ,,,,
  ફોન , ઉપાડ્યો ,
  ક્યોથી બોલો છો .
  સામે જવાબ આવ્યો.. …………. મોઢેથી ….

  • Hardik
  • જાન્યુઆરી 29th, 2011

  Very Very Nice joks
  Tapan Bhai ……..

  • Desai Dhaval
  • જાન્યુઆરી 29th, 2011

  આપકો ભૂલા દેના મેરા અંદાઝ નહી
  આપકો નઝર-અંદાઝ કરના મેરે જઝબાત નહી
  દોસ્તી હમસે કરકે દેખો યાર
  ફિર કોઈ રુલા દે યે કિસી કી ઔકાત નહી

 1. No trackbacks yet.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: