સ્પર્શ કરતાંય ડર લાગે છે…

સ્પર્શ કરતાંય હવે તો ડર લાગે છે મને,
ક્યાંક, કશુંક ઓછું ન થઇ જાય સાગરમાં,
સ્નેહનો દરિયો તને ભીંજવે તો શું કરું?
મેં તો સમાવ્યો ‘તો શબ્દોના ગાગરમાં.

-પ્રેમપત્રોની શાયરીમાંથી…

Advertisements
  1. Prem does not fit in ‘gagarma’ or ‘sagarma’
    It is always there in ‘dilma’

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: