પ્રેમમાં કંઈકતો આગળ મોકલ….

તારા સંદેશામાં કાળું વાદળ મોકલ…
કે હું જાતે ઉકેલીશ કોરો કાગળ મોકલ…
તારી રાહમાં સમંદર ઉલેચી નાખ્યો,
(હવે) તારી આંખમાંથી થોડું કાજળ મોકલ…
તારા સમ હું એને સાચવીશ જીવ જેમ,
તું વહેલી પરોઢનું ઝાકળ મોકલ…
રણમાં ભટકતા આ તરસ્યાની માટે,
તું ખોબો ભરીને મૃગજળ મોકલ….
અમે આંખોમાં ખૂબ-ખૂબ વાંચ્યું પ્રિયે,
હવે પ્રેમમાં કંઈકતો આગળ મોકલ….

-ફેસબુકમાંથી…

Advertisements
  1. great dear.

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: