પ્રેમ કોરી કલ્પના નથી હકીકત છે…

પ્રેમ કોરી કલ્પના નથી, હકીકત છે,
એ અમૃત છે અને આફત છે,
દિલ તુટે ને મળે જો દર્દ તો,
એ દર્દ પણ દિલ માટે રાહત છે.

-પ્રેમપત્રોની શાયરીમાંથી…

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: