“પ્રણય” આ શબ્દ છે એવો કે !

“પ્રણય” આ શબ્દ છે એવો કે,
જગતના સર્વે શબ્દો એમાં સમાઈ જાય છે,
પહેલી નજરથી જ રચાય છે ઈમારત,
પ્રેમી તો બસ નજરથી જ પરખાય છે.

-પ્રેમપત્રોની શાયરીમાંથી…

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: