સુવિચાર

સારા કામમાં સફળ થતા વાર લાગે છે પણ ખરાબ કામમાં
જલ્દીથી સફળતા મળે છે.

-પ્રેમચંદ

Advertisements
    • Manish Mehta
    • March 7th, 2011

    good thots

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: