દિલ વીંધાયું અને વીંધાઈ ગયું જીગર…

અથડાઈ મારી નજર સાથે તારી નજર,
કે દિલ વીંધાયું અને વીંધાઈ ગયું જીગર,
શ્વાસ શ્વાસમાં સમાઈ ગઈ સુવાસ,
અને શરુ થઇ ગઈ જનમની સફર.

-પ્રેમપત્રોની શાયરીમાંથી…

Advertisements
  1. શ્રી તપનભાઇ,

    રોજ નવું નવું પીરસો છો. ધન્યવાદ.

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: