દિલ એક થઇ જ ગયા…

દિલ એક થઇ જ ગયા છે તો હવે,
ધબકારને પણ એક થવા દે,
નજર સાથે મળી ગઈ છે નજર,
શબ્દોના આકારને વ્યક્ત થવા દે.

-પ્રેમપત્રોની શાયરીમાંથી…

Advertisements
    • prakash
    • ડિસેમ્બર 22nd, 2010

    i mis uuuuuuuuuuuuuu

  1. No trackbacks yet.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: