એક તમારી યાદ…

અંતરમાં બસ એક તમારી યાદ છે,
એ યાદથી જ અંતર આબાદ છે,
બસ તમારી સાથે વાત થતી નથી,
એટલી જ અંતરને ફરિયાદ છે.

-પ્રેમપત્રોની શાયરીમાંથી…

Advertisements
  1. ભાઈ શ્રી તપન,

    બસ મારી પણ એક જ ફરિયાદ છે કે તારી સાથે વાત થતી નથી .

    સરસ. લાગે રહો. ………વાત જરૂર થશે.

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: