સુવિચાર

ઈશ્વરે આપણને બે કાન આપ્યા છે અને બે આંખો, પણ જીભ માત્ર એક જ
એટલા માટે કે આપણે વધારે સાંભળીએ અને વધારે જોઈએ, પરંતુ
બોલીએ ઓછું, ખુબ ઓછું.

-સોક્રેટીસ

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: