કાળો તલ ગુલાબી ગાલો પર…

કોને કહું શું કહું, આ ઉર મહીં શી આગ છે,
મુજ નજરમાં તો વિરાન આખો બાગ છે,
જોઈ કાળો તલ ગુલાબી ગાલો પર હરખાવના
દિલ બળી તણખો ઉડ્યો, એનો પડેલો દાગ છે.

-પ્રેમપત્રોની શાયરીમાંથી…

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: