એક રાત ઝંખું પ્રેમ ભરી…

એક રાત ઝંખું છું હું પ્રેમ ભરી,
જેની સવાર ન હો કદી,
બસ બીજું કાંઈ જોઈતું નથી,
આટલું આપજે ઓ જિંદગી.

-પ્રેમપત્રોની શાયરીમાંથી…

Advertisements
    • NITA PATEL
    • December 15th, 2010

    Bahu j saras mane pan gujrati sayari no sokh che

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: