પ્રણય વગરનું જીવન…

પ્રેમમાં પડનારને મરણની હોય શી પરવા,
પતંગા પ્રાણને સાટે ફક્ત એક રાત માંગે છે,
પ્રણય વગરનું જીવન તો છે જનાઝો,
ચાંદ પણ કદીક સિતારાની બારાત માંગે છે.

-પ્રેમપત્રોની શાયરીમાંથી…

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: