ગમતું નથી પિયુ તારા વગર…

ક્યાંય ગમતું નથી પિયુ તારા વગર,
શોધે છે સતત તને મારી નજર,
તન-બદન મન બધું જ તારું છે,
કુરબાન કર્યું છે મેં તો આ જીગર.

-પ્રેમપત્રોની શાયરીમાંથી…

Advertisements
  • khushi
  • December 1st, 2010

  bahuj sundar shayri che “kyay gamtu nathi piyu tara vagar “

   • vijaydevda
   • December 8th, 2010

   piyu tara vina mane eklu lAage

  • vijaydevda
  • December 8th, 2010

  gujarati sayri to mane bahuj game 6 ane “JIVAN AAKHU TARA HAWALE……..” eni to vaat j kai kalag 6.

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: