પ્રેમમાં એવી હાલત થઇ ગઈ…

સિતારા ગણવાની આદત પડી છે,
પ્રેમમાં એવી હાલત થઇ ગઈ છે,
કહેવાનું ઘણું છે, કહું હું કોને ?
મહોબ્બત મારી ઈબાદત થઇ ગઈ છે.

-પ્રેમપત્રોની શાયરીમાંથી…

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: