“પ્રિયા” તારો ઇન્તજાર…

દૂર દૂર ફૂલોની ખીણોમાં તરતા વાદળો,
હળવેકથી જમીનને કરે છે પ્યાર,
દિલમાં નાકામ હરકતો લઈને પ્રિયા,
કોઈ કરી રહ્યું છે તારો ઇન્તજાર.

-પ્રેમપત્રોની શાયરીમાંથી…

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: