પત્ર વાંચીને પહેલી નજરના પ્રેમનો…

પત્ર વાંચીને પહેલી નજરના પ્રેમનો, અંતરમાં અજવાળું થઇ ગયું,
આળું હતું જે દિલ એ, આજ સુવાળું થઇ ગયું,
બરફ જેવું શીતલ જીવન, તારા સ્પર્શથી હુંફાળું થઇ ગયું.

-પ્રેમપત્રોની શાયરીમાંથી…

Advertisements
  1. WAH
    VERY NICE

  2. wah …

  3. વાહ ભાઈ વાહ ખુબ સરસ

  4. Good One 🙂

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: