પ્રીતની પહેલી નજરનો ભેદ…

સઘળું બદલાઈ જાય છે દ્રષ્ટિ બદલાય છે ત્યારે,
જનમ જનમના સાથી દિલરુબા ઓળખાય છે ત્યારે,
પ્રીતની પહેલી નજરનો ભેદ સમજાયો હવે,
પહેલી નજરની મૌન ભાષા, સ્પષ્ટ વંચાય છે ત્યારે.

-પ્રેમપત્રોની શાયરીમાંથી…

Advertisements
  1. પ્રીત ની પહેલી નજર નો ભેદ સમજાયો હવે,
    હોઠ પર શબ્દ હક્બંધ રહ્યા ને આંખ ને વાચા ફૂટી,
    સીમા દવે

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: