પ્યાર દુર્ભાગ્યનો દુલારો છે…

મારી જિંદગીની નાવનો બસ તું કિનારો છે,
બે સહારા છું એટલો કે બસ તું સહારો છે,
તું જિંદગીભર નજર સામે રહે એજ ઝંખના,
ભાગ્યનો નહીં તો પ્યાર, દુર્ભાગ્યનો દુલારો છે.

-પ્રેમપત્રોની શાયરીમાંથી…

Advertisements
  1. તપન સરસ મુક્તક!
    સપના

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: