પ્યારની રંગીન લત…

પ્યારની રંગીન લત મોંઘી પડી, આગ સાથેની રમત મોંઘી પડી.
જીતતાં જીતાઈ ગઈ બાજી બધી,એક આ દીલની લડત મોંઘી પડી.
જીંદગીના રંગ સૌ રુઠી ગયા, બુધ્ધીની આ આવડત મોંઘી પડી.
બાગમાં આવો, રહો,પણ બે ઘડી,માળીની બસ આ શરત મોંઘી પડી.
પ્રાણ લઈ આવ્યા અને દઈને ગયા,તારી કીમત ઓ જગત મોંઘી પડી.

– શેખાદમ આબુવાલા

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: