તારા મિલન માટે…

Mujne maran male to evu mle k
Antim samaye taaru smaran rahe
Hu kya kahu 6u ke mane aakhu jeevan male
Pan tara milan maate ekaad kshan male.

મુજને મરણ મળે તો એવું મળે કે
અંતિમ સમયે તારું સ્મરણ રહે
હું ક્યાં કહું છું કે મને આખું જીવન મળે
પણ તારા મિલન માટે એકાદ ક્ષણ મળે.

-અજ્ઞાત

Advertisements
  1. WAH WAH

  1. No trackbacks yet.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: