પ્યાર પામવાની ઝંખના છે…

Aakash Thi Pan Aagar Jvani Zankhna 6
Pavan Ne Pan Pa6al Krvani Znkhna 6
Aankho Aagar Amari Amas Na Dariya
Poonam Ni Aankhe Pyar Pamvani Znkhna ૬

આકાશ થી પણ આગળ જવાની ઝંખના છે,
પવન ને પણ પાછળ કરવાની ઝંખના છે,
આંખો આગળ અમારી અમાસ ના દરિયા…
પૂનમ ની આંખે પ્યાર પામવાની ઝંખના છે.

-અજ્ઞાત

Advertisements
  1. બીજ નો ચંદ્ર બની ને આવશું તમ જીવન માં,
    WAH RE WAH

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: