સુવિચાર

માનવી પાસે કશું ના હોય તો અભાવ નડે છે, થોડું હોય તો ભાવ નડે છે અને બધું હોય તો સ્વભાવ નડે છે.

-અજ્ઞાત

Advertisements
  1. 101 TAKA VAT SACHI CHE

    • Pradip
    • September 20th, 2012

    Kub saras

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: