એક દર્દ…

Ek dard mane puranu mali gayu,
sarab pivanu bahanu madi gayu,
jene jova tadapto rahiyo varso thi,
sapna ma ae j 6anumanu madi gayu.

એક દર્દ મને પુરાનું મળી ગયું,
શરાબ પીવાનું બહાનું મળી ગયું,
જેને જોવા તડપતો રહ્યો વર્ષોથી
સપનામાં એજ છાનુંમાનું મળી ગયું.

-અજ્ઞાત

Advertisements
  1. ખુબજ સુંદર તપન ભાઈ..
    સપનામાં એજ છાનુંમાનું મળી ગયું..

  2. VERY NICE

  3. સરસ સત્ય વાત કહી, મોટ ભાગના લોકો આમજ કરતા હોય છે.
    “સાજ” મેવાડા

  1. No trackbacks yet.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: