તારા સાથે વિતાવેલી પળો…

Sapna ma kareli vato yad ave 6e
Khuda ne kareli fariyado yad ave 6e
Fakt tara sang jivan mahektu hatu maru
Sathe tara vitaveli palo yad ave 6e.

સપનામાં કરેલી વાતો યાદ આવે છે,
ખુદા ને કરેલી ફરિયાદો યાદ આવે છે,
ફક્ત તારા સંગ જીવન મહેકતું હતું મારું
સાથે તારા વિતાવેલી પળો યાદ આવે છે.

-અજ્ઞાન

  1. wah wah

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: