તારી યાદ વગર કઈ નથી…

Jeevan Ma Tara Vagar Kai Nathi,
Tara Prem Vagar Maro Prem Kai Nathi,
Hu Vichar Ma Khovayo Chu Tara,
Ke Mara Vichar Tari Yaad Vagar Kai Nathi.

જીવનમાં તારા વગર કઈ નથી,
તારા પ્રેમ વગર મારો પ્રેમ કઈ નથી,
હું વિચારમાં ખોવાયો છું તારા,
કે મારા વિચાર તારી યાદ વગર કઈ નથી.

-અજ્ઞાત

Advertisements
  1. WAH WAH

  1. No trackbacks yet.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: