કબુલ થઇ ગઈ…

Kali Hati Hu Mahektu Ful Bani Gai,
Zindgi Mari Sanam, Vasul Bani Gai,
Me Hath Uthavine Magi Hati Duva,
Pranay Na Devtane Duva Kabul Thai Gai.

કલી હતી હું મહેકતું ફૂલ બની ગઈ,
જિંદગી મારી સનમ વસુલ બની ગઈ,
મેં હાથ ઉઠાવીને માગી હતી દુઆ,
પ્રણય ના દેવતાને દુઆ કબુલ થઇ ગઈ.

-અજ્ઞાત

  1. duya ni asr aaj thi j sharu thai gai

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: